Med Analog HD kan du uppgradera dina gamla analoga kameror till en bättre kvalitet precis som du kan ansluta nya HD -kameror till din nuvarande installation och återanvända de gamla COAX -kablarna.