IT -utrustning på rätt plats - redo för användning